Sunday before Epiphany - January 2, 2022

Eve of Theophany - January 5, 2022

Holy Theophany - January 6, 2022

St. John the Baptist - January 7, 2022

Sunday after Epiphany - January 9, 2022